Markvärme

Markvärme

Is och snöbildning på gångbanor, ramper, trappor, broar eller asfalt kan orsaka begränsningar i sin användning och är en fara för gångtrafikanter och fordon.

En person kan t. ex. halka på trottoaren eller garageuppfarter kan ha en för stor lutning som orsakar problem för fordon.

Speciella värmekablar används för dessa tillämpningar- robusta kablar med högre effekt.

Man kan använda både värmekabel med konstant effekt eller självreglerande värmekabel.

För gator och trottoarer monteras värmekabeln i en sandbädd eller i ett lager betong, medan i trappor, terrasser och liknande områden monteras värmekabeln i cement.

I områden som används för bilar rekommenderar vi att värmekabeln monteras i en betongplatta som ska skydda värmekabeln från skador.markvärme