Gel för att täta dosor (170 ml)

Kontakta en återförsäljare för pris.

Elektrisk isolation och fuktskydd för lågspänningsapplikationer. Speciellt lämplig för att fylla i kopplingsdosor.

Scroll to Top