Takvärme

För er säkerhets skull!

Tak, hängrännor och stuprör utsätts under långa perioder av kyla och är då en fara pga rasrisk av snö och istappar. För utsatta miljöer är detta, bland annat, en bra hälsoinvestering.

takvarme-icon

Takvärme / Snösmältning

I och med exponering av solljus på dagen så smälter snön och vattnet rinner från taket ner i hängrännorna och stuprören. Vattnet fryser sedan när den omgivande temperaturen sjunker och då byggs islager upp och till slut blockeras flödet.

Detta kan leda till att rännorna bryts av eller att stuprören spricker. Utöver detta så kan istappar bildas som går av och kan då orsaka skador på fordon, växter eller i värsta fall till och med skada människor.
Dyra strukturella skador kan uppstå på ytterväggar och takpannor när vattnet byggs upp under dessa och fryser.

UV-beständig självreglerande värmekabel används för att förhindra att detta händer. Egenskaper hos dessa kablar gör så att effekten justeras i enlighet med den omgivande temperaturen

I isvatten och snö maximeras uteffekten på kablarna. När isen smälter minskar uteffekten något tills kabeln har torkat. När temperaturen ökar så sjunker effekten ytterligare. Skulle det bli kallare på vissa punkter, som t.ex vid platser med skugga som inte smälter eller värms upp så snabbt så kommer dessa ställen på värmekabeln fortsätta att ge mer effekt. Det fungerar då som en värmekrets inom en värmekrets.

Dessa värmekablar är säkra, pålitliga, underhållsfria och sparar pengar genom minskad energiförbrukning. Kabeln värmer endast när det behövs, till exempel vid snö eller isbildning.

Överhettning är inte möjligt vid användning av självreglerande värmekablar och de kan därför monteras i rännor och stuprör utav plast. Det rekommenderas att snöstaket används på taket för att förhindra snöras.

Föredrar man ”vanliga” värmekablar med konstant effekt så erbjuder Alleco flera olika typer av värmekablar för snösmältning. T. ex så finns de med fasta längder se Värmekabel 18W/m eller en variant på trumma som kan kapas på plats för enklare installation.

Produkter till takvärme & snösmältning

Vad säger våra återförsäljare?

Scroll to Top