Golvvärmefördelare

1,300.00 kr4,300.00 kr inkl. moms

Nollställ

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmefördelare i rostfritt stål med 2-12 slingor. Fördelaren är
utvecklad för maximal prestanda av och för distrubition och
injustering av golvvärmesystem. Fördelaren kommer färdigmonterad
på fördelarkonsoler för att optimera och underlätta montage. Som
standard finns flödesmätare där injustering av resp.slingas flöde sker,
avtappning, påfyllning samt avluftning.
Fördelarens speciella utformning leder till att maximera flödet och att
reducera tryckfallet vilket i sin tur säkrar lägre energiförbrukning och
minimerar cirkulationspumpen behov.

INSTALLATION
Montera golvvärmefördelare på vägg, i skåp, på stående armeringsjärn eller liknande.
Montera kulventiler, reglerventil eller shunt enligt önskat utförande. Montera fast röret,
slinga för slinga med hjälp av Euroconuskopplingar. Fyll systemet och provtryck enl.gällande norm.
Påfyllning:
1. Stäng alla ventiler på fördelaren, flödesmätaren på tilloppsfördelare och blåa ratten på returfördelare.
2. Stäng kulventil/reglerventil för tillopp och returledning.
3. Anslut vattenslang till påfyllningsventil på tilloppsfördelare.
4. Anslut vattenslang till påfyllningsventil på returfördelare och dra den till golvbrunn el.likn.
5. Öppna påfyllningsventilerna på både tillopp och returfördelare och sätt försiktigt på vattentrycket.
6. Öppna nu den flödesmätare helt som är längst från påfyllningsventilen.
7. Öppna försiktigt motsvarande ventil på returfördelare med blåa ratten.
8. Spola nu igenom slingan tills all luft är borta och att vatten kommer ur slang vid golvbrunn.
9. Stäng först slingan på returfördelare med blåa ratten och därefter flödesmätare.
10. Upprepa nu ovan procedur med respektive slinga.
11. När varje slinga är fylld stängs ventilerna på påfyllningsventilen och slangarna kopplas bort.
Injustering:
Därefter ska systemet justeras in. Detta görs med vattentryck i följande steg:
1. Lossa den röda ”hatten” bild nr 1”.
2. Justera in antalet varv, från helt stängd ventil, enligt projektering. Detta görs på svarta delen av
flödesmätaren, bild nr ”2”. Rätt flöde syns nu i flödesmätaren.
OBS! Injustering behöver ej utföras om Smart golvvärmestyrning används!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fördelaren är optimal att använda i alla golvvärmeapplikationer.
Då fördelaren är helt i rostfritt stål kan den även användas i tuffare miljöer. Fördelaren
kommer färdigmonterad på frdelarkonsoler vilket underlättar montage.
Det är också mycket enkelt att justera in flödet på respektive slinga m.h.a. flödesmätarna.

TEKNISK DATA:
Material Fördelare: Rostfritt stål 304
Mässing CW617N
Packningar: EPDM
Knotter: ABS
Material flödesmätare: Rostfritt Stål 304, Plast
Flödesmätare Mätomr: 0,5 – 6 l/min
Nogranhet mätomr: +/- 10%
Min/Max temperatur: 0/70° C
Max tryck: 6 Bar
Vätska: Vatten och glykol
Max Glykol: 30%
Dim tillopp/retur: 1”
Dim slinga: 3/4” M Euroconus
C/C Slingor 50 mm
Ansl. ställmotor M30x1,5

Artikelnummer 2:a 710 002   Artikelnummer 3:a 710 003
Artikelnummer 4:a 710 004   Artikelnummer 5:a 710 005
Artikelnummer 6:a 710 006   Artikelnummer 7:a 710 007
Artikelnummer 8:a 710 008   Artikelnummer 9:a 710 009
Artikelnummer 10:a 710 010   Artikelnummer 11:a 710 011
Artikelnummer 12:a 710 012

ViktInte tillgänglig
DimensionerInte tillgänglig
Fördelare antal slingor

Golvvärmefördelare 2:a, Golvvärmefördelare 3:a, Golvvärmefördelare 4:a, Golvvärmefördelare 5:a, Golvvärmefördelare 6:a, Golvvärmefördelare 7:a, Golvvärmefördelare 8:a, Golvvärmefördelare 9:a, Golvvärmefördelare 10:a, Golvvärmefördelare 11:a, Golvvärmefördelare 12:a

Nedladdningsbart

Ladda ner produktens dokument

produktblad-Fördelare

Scroll to Top