Frågor och svar

Svar: Fördelaren bör placeras så centralt som möjligt för att underlätta monteringen av golvvärmerören samt så att slingornas längd inte blir för långa eller ojämna.

Svar: Max längd på rören är ca: 12 mm = 60 m, 
16 mm = 90 m, 
20 mm = 110 m

Svar: Om fördelaren ska placeras i ett våtrum så får man inte komma upp med rören genom golvet då man förstör tätskiktet. I dessa rum ska man placera fördelaren i ett fördelarskåp för infällt montage i vägg (finns det golvbrunn så räknas det som våtutrymme). Om fördelaren inte ska placeras i ett våtutrymme så är det inget krav på fördelarskåp. Däremot om man placerar fördelaren i ett skåp i väggen så ska man dra ett skvallerrör som mynnar ut på synligt ställe så att man kan se om ett läckage inträffat. Skvallerröret bör mynna ut i ett utrymme som har golvbrunn.

Svar: Golvvärme passar till alla värmekällor. Det är en av fördelarna med golvvärme. Det är dock viktigt att beräkningar gjorts så att värmekällan klarar av att leverera det totala effektbehovet i huset.

Svar: Om man ska blanda golvvärme och ett radiatorsystem så måste man sänka temperaturen till golvvärmen då den inte kräver lika hög temperatur som radiatorer. En shunt ser till att rätt temperatur kommer ut till golvvärmen. Det kan också vara så att flödet i befintlig värmekälla inte räcker till och då kan man placera en shunt vid fördelaren så att den ger en extra cirkulation.

Svar: Ett trådlöst system ger vissa fördelar då man inte behöver planera för att dra ledningar i väggarna och det är enkelt att komplettera om det skulle behövas. Ett trådlöst system är något dyrare att investera i, men om man ser till helheten så går det kanske jämnt ut då man inte har samma arbetskostnad vid installation. Fördelen med ett trådbundet system är att man alltid har en säker anslutning samt att man slipper byta batterier.

Svar: Ja det kan man, men man måste läsa golvleverantörens anvisningar noga så att man har rätt underlag. Till exempel så kan det behövas en gipsskiva ovanför spårad spånskiva eller EPS skiva om man ska ha ett klinkersgolv.

Svar: Ja det kan man men du måste montera en fukttålig skiva ovanför den spårade spånskivan. I dessa fall rekommenderar vi istället att man fäster golvvärmerören med spikklammer på en plan spånskiva och sedan flytspacklar.

Svar: Ja det kan du men tänk på att du inte har några garantier på arbetet om du utfört det själv.

Svar: En ritning över hur golvvärmen ska läggas underlättar då man inte ska ha för långa slingor. Det är också bra om man har gjort en beräkning så att man vet hur effektförlusterna m.m ser ut för projektet. Vi hjälper er gärna med en ritning/beräkning!

Svar: Ett golvvärmesystem ska alltid provtryckas för att säkerställa att det är tätt. Det fungerar också som garanti för att inget har hänt under fortsatt arbete med gjutning, golvbeläggning m.m. Provtryckning ska utföras med vatten enligt branschregler ”Säker Vatteninstallation”. Om det finns frysrisk så kan man göra en förenklad täthetskontroll med luft. (Kräver ackreditering av Swedac).

Ibland är det skönt att få hjälp av något proffs. Speciellt när det handlar om något så viktigt som ens hem och man vill prioritera annat. Vi på Alleco har lång erfarenhet av golvvärme och kan ge dig ett riktigt bra och kostnadseffektivt förslag på arbetet. Testa oss!

Baltzar Nordberg

VD Alleco

Scroll to Top