Ingjuten i betong

Ingjutning i betong, "platta på mark" kan utföras på olika sätt. Nedan beskrivna förläggningssätt förutsätter att tjockleken på isoleringen är minst 250 mm för att förhindra energiförluster. Det finns flera olika monteringsalternativ för ingjutning i betong och rör i dimensioner 12, 16 samt 20mm kan användas.

Rörhållarskena
Det vanligast förekommande vid "platta på mark" är att man fäster rörhållarskenor på cellplasten. Rörhållarskenorna har hullingar som enkelt trycks ner i cellplasten. Golvvärmerören "trampas" sedan ner i rörhållarskenornas fästen med ett c/c på 200-300mm.

Najning

Golvvärmerören kan också najas på armeringsnätet med najtråd eller buntband. Vi rekommenderar att man använder najtråd på rulle och en najmaskin då det går avsevärt fortare att installera.
Betong

Träbjälklag

Spårad spånskiva
Om underlaget består utav ett öppet träbjälklag så används oftast en spårad spånskiva på 22 mm och golvvärmerör 16 mm. Spånskivorna är självbärande och monteras direkt på bjälklaget och ersätter det normala undergolvet och blir därav ett lågbyggande alternativ. Spånskivan kan också monteras på bärande golv och kan användas både vid nyproduktion samt ROT projekt.

Glespanel
Man kan också använda sig av glespanel vilket innebär att självbärande panel reglas upp på befintligt bjälklag och ersätter undergolvet. Golvvärmerör med dimensioner 16mm används vid dessa tillfällen.

Aluminiumplåt

I båda alternativen så använder man en aluminiumplåt för att effektivt sprida värmen i sidled och till övergolvet. Om det nya golvet ska vara trägolv eller laminat så kan det läggas direkt mot spångolvet alternativt glespanelen. Ska man ha klinker eller plastmatta så bör man lägga en gipsskiva ovanpå.
Trä

Flytande förläggning​

Om underlaget består utav ett bärande golv så kan man lägga olika slags isoleringsskivor. Skivorna är spårade och finns i tjocklek från 20 mm till 50 mm för 16mm rör. De fungerar även som tilläggsisolering och/eller stegljudsdämpning. Systemen används både vid nyproduktion och vid ROT projekt som t.ex. källarutrymmen, befintlig platta på mark samt övervåningar.

Spårad EPS

Skivan består av 3st längsgående spår med c/c 200 mm och integrerade vändningar vilket förenklar installationen. EPS Skivan finns i två olika tjocklekar 30 eller 50 mm. EPS skivorna kompletteras med aluminiumplåtar som fördelar ut värmen ifrån golvvärmeröret.

Spårad EPS med integrerad aluminiumfolie

Skivan består av 4st längsgående spår med c/c 150 mm, integrerade vändningar och färdiglimmad aluminiumfolie för att förenkla installationen.
EPS Skivan finns i tre olika tjocklekar 20, 30 eller 50 mm.

Viktigt är att underlaget uppfyller normen för planhet enligt HUS AMA.
Flytande


Projektering

Vi erbjuder ritningar som omfattar både en beskrivning över hur golvvärmerören ska monteras samt en beräkning för injusteringsvärden då det gäller flöden samt effektbehov. Vi kan rita både i så kallat "Sinus" mönster som är det mest förekommande här i Sverige men även i "Spiral" mönster eller "Snäcka" som det också kallas.

Hjälp med installation?

Alleco har lång erfarenhet från golvvärme och har ett stort kontaktnät med installatörer som är noga med att du som kund är nöjd. Fyll gärna i vårt offertformuläret så återkommer vi med ett förslag på hur vi kan lösa dina behov på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt!

Vad säger våra kunder?

Scroll to Top