Självreglerande

Trådlöst eller trådbundet

Denna styrning är helt självreglerande. Detta innebär att alla ventiler på golvvärmefördelaren ställs helt öppna och elektroniken sköter resten! Systemet är självlärande och gör att ingen extra tid läggs på injustering vid installation eller tidskrävande löpande underhåll. Självregleringen ger också ett optimerat energibehov på varje slinga, kan ge upp till 20% energibesparing & ge en jämnare temperatur. Den anpassar sig även över tid om något förändras i systemet. Systemet är också mycket flexibelt då samma kopplingsbox används till både tråddraget och trådlöst system. Självklart kan du också styra hela ditt golvvärmesystem med en smart app i din mobiltelefon!

Det tråddragna systemet kan även monteras infällt i vägg och passar i de flesta förkommande elramarna på marknaden som till exempel Exxact serien!

Trådbunden rumstermostat

Trådbunden rumstermostat för 24V.
Rumstermostaten är avsedd för individuell reglering av golvvärmesystem i enskilda rum. Termostaten är elektronisk med ”touch” gränssnitt och med kapacitiv pekskärm med genomlysning. Termostaten finns för både utanpåliggande samt infällt montage i vägg.

Rumstermostaten används ihop med kopplingsbox och ställdon för 24V.
Rumstermostaten är mycket lätt att manövrera och kan ställas in på önskad rumstemperatur mellan 5-35°C.
Max- och min temperatur kan begränsas på ett enkelt sätt. Termostaten regleras med en touch screen och är mycket användarvänlig. Tack vare den minimalistiska designen kombineras termostaten harmoniskt i alla interiörer och är nästan osynlig när displayen inte är aktiv.  Skärmtypen är hybrid med enstaka röda lysdioder och segmenter. Displayen stängs av efter 10 sekunder när den inte används. Kan styra både golvvärme och radiatorer i samma rum.
Trådbunden termostat för infällning kan också monteras i de vanligaste förekommande el ramarna på den svenska marknaden.
Som tillbehör finns golvgivare som enkelt kopplas in till rumstermostaten.

Trådlöst rumstermostat

Trådlös rumstermostat.
Rumstermostaten är avsedd för individuell reglering av golvvärmesystem i enskilda rum. Termostaten är trådlös vilket gör den mycket lätt att placera på valfritt ställe i rummet.

Rumstermostaten används ihop med kopplingsbox och ställdon för 24V.
Rumstermostaten är mycket lätt att manövrera och kan ställas in på önskad rumstemperatur mellan 5-35°C.
Max- och min temperatur kan begränsas på ett enkelt sätt. Termostaten regleras med en ”touch screen” och är mycket användarvänlig. Tack vare den minimalistiska designen kombineras termostaten harmoniskt i alla interiörer och är nästan osynlig när displayen inte är aktiv.  Skärmtypen är hybrid med enstaka röda lysdioder och segmenter. Displayen stängs av efter 10 sekunder när den inte används. Kan styra både golvvärme och radiatorer i samma rum.
Som tillbehör finns golvgivare som enkelt kopplas in till rumstermostaten eller som modell med IR för att mäta yttemperaturen på golvet.

Kopplingsbox

Kopplingsbox för både trådbundna och trådlösa system. Kopplingsboxen är för 24V och har inbyggd transformator. Kopplingsboxen finns i två modeller och kan användas för upp till 15 st termostater och 15 st ställdon.

Kopplingsboxen är som standard för trådbundna system men kan mycket enkelt göras om för trådlösa system genom att ansluta en radiomodul. Denna ansluts med en vanlig nätverkskabel (medföljer). Boxen kan användas även i en kombination av trådbundna och trådlösa termostater. Kopplingsboxen och golvvärmesystemet kan också styras från din mobiltelefon. Koppla in en Appmodul i kopplingsboxen, scanna QR-koden på appmodulen och du är igång!

Utöver ovan kan kopplingsboxen användas till väldigt många olika funktioner. Mer information angående funktioner hittas i Installationsguiderna för kopplingsboxen.

Ställdon 24V

Ställdon för golvvärmesystem 24V. Ställdon används för att öppna/stänga ventilerna på golvvärmefördelaren och/eller fördelarventil. Ställdonen är för 24V och i utförande strömlöst stängd (NC). Detta innebär att ställdonet stänger ventilen om den inte får någon spänning.

Ställdon arbetar enligt principen om termisk expansion för att påverka ventilens spindel. Ställdonen är utrustade med en visuell lägesindikator som visar om ventilen är öppen eller stängd.

Ställdonet har en inbyggd fjäder och är utrustad med en öppen ring för att hålla fjädern i sitt spända läge när motorn monteras på golvvärmefördelaren eller på fördelarventilen. När ställdonet är monterad tas den öppna ringen bort och motorns fjäder driver ventilspindeln nedåt och stänger ventilen. När ställdonet får spänning trycker vaxpatronen mot fjädern och öppnar ventilen.

MONTERINGSANVISNING

  • Ställdonet monteras på golvvärmefördelaren eller fördelarventil genom att skruva på den med handkraft.
  • Observera att ha den öppna ringen kvar på ställdonet vid montering och avlägsna den efter montering.
  • Inkoppling i kopplingsbox Standard se schema:

Golvgivare

Golvgivare används för att mäta golvtemperaturen i golvvärmesystem. Golvgivaren kopplas till rumstermostaten och dras ned i golvet inuti ett skyddsrör. Golvgivaren används där önskemål finns om att kunna mäta och styra rummet med hänsyn till golvtemperaturen istället för termostatens inbyggda rumsgivare som vanligtvis används

MONTERINGSANVISNING

Använd rörsystem för elektriska installationer i enlighet med SS-EN/IEC 61386-23. Golvgivaren kopplas in i termostatens plintar märkta NTC. Golvgivaren måste monteras i ett isolerande skyddsrör som förseglats i änden för att underlätta eventuellt byte av givaren. Minsta böjradie är 5 cm. Optimal placering av golvgivaren är mitt emellan två golvvärmeslingor. Golvgivaren är strömförande, och därför måste eventuell förlängning av givarkablar hanteras på samma sätt som vanliga spänningsförande kablar.

Radiomodul

Radiomodul används där trådlösa termostater ska kopplas ihop med kopplingsboxen. Det går att kombinera trådbundna termostater med trådlösa.

Radiomodulen ska användas när en eller flera trådlösa termostater ska kopplas in i kopplingsboxen. Detta gör att systemet blir mycket flexibelt då termostaterna går att flytta på för att uppnå maximal förbindelse med kopplingsboxen samt estetiskt tilltalande placering av termostat.

MONTERINGSANVISNING
Radiomodulen kopplas in i kopplingsboxen med bifogad nätverkskabel, Kat 5e. Övrig koppling mellan radiomodul och kopplingsbox/termostat, se installationsguide kopplingsbox.

Expansionsmodul

Expansionsmodul används för att bygga ut systemet med bla. kylningsläge.

Expansionsmodulen gör att kopplingsboxen blir nästan obegränsad i möjligheter för värmestyrning. Exempel på möjligheter: växla till kylningsläge, stöd för 2,3 och 4 rörssystem, temperaturreglering kyl/värmemedia fram till fördelare m.m.

MONTERINGSANVISNING
För komplett monteringsanvisning se installationsguide 1 och 2 för expansionsmodul.

Repeater / Förstärkare

Repeater/förstärkare används där den trådlösa signalen mellan termostat och kopplingsbox är dålig.

Repeater/förstärkare används för att öka räckvidd på trådlöst nätverk mellan termostaterna och basstationen och för att eliminera systemfel i samband med objekt som förhindrar signalöverföring. Repeater/förstärkare ansluts direkt till vägguttag (230 V).

MONTERINGSANVISNING
Repeater/förstärkare kopplas direkt in i ett 230V vägguttag. För utförligare instruktion se: Installationsguide kopplingsbox.

Appmodul

Appmodul används för att styra husets golvvärmesystem via en app i t.ex. mobiltelefon. Appmodulen tar emot och sänder Wi-Fi signaler inkl. Bluetooth.

Appmodul Danfoss Icon™ används för att lägga till basstationens hanteringsfunktionalitet via Wi-Fi och mobilapp. Appmodulen ansluts med en skärmad anslutningskabel (2 m kabel medföljer Appmodulen). Efter anslutning till en smartphone eller surfplatta kan systemet användas tillsammans med andra enheter i lokalen.

Appmodulens egenskaper:

  • Fjärråtkomst
  • Planering
  • Lägen: «Frånvaro», «Komfort» och «Helg»
  • Systemlarm på din enhet, t.ex. en låg batteriladdning i termostaten

Vad säger våra kunder?

Scroll to Top