Standard

Trådbunden rumsreglering

Standard är ett trådbundet rumsregleringssystem för 24V. Termostaten är avsedd för individuell reglering av enskilda rum i golvvärmesystemet. Termostaten är mycket lätt att manövrera och kan ställas in i önskad rumstemperatur mellan 6 – 30°C.

Kopplingsboxen har en inbyggd transformator och kan användas till maximalt 10 termostater och 10 ställdon.  Kopplingsboxen styr golvvärmefördelarens ventiler så att dem öppnas och stängs efter respektive rums värmebehov. Kopplingsboxen kopplas in med stickkontakt i 230V/50Hz. 

Kopplingsboxen har 2 stycken potentiella reläer för kontroll av cirkulationspump samt panna/värmepump. Kopplingsboxen skruvas fast på vägg alternativt inuti fördelarskåp.

Max- och min temperatur kan begränsas på ett mycket enkelt sätt och termostaten finns också för så kallad ”offentlig miljö” .

Som tillbehör finns golvgivare som enkelt kopplas till rumstermostaten. Rumstermostaten skruvas upp på väggen med bifogade skruvar.Därefter kopplas termostaten in till kopplingsboxen enligt kopplingsschema. Använd 3-ledad kabel för 24V.

Trådbunden rumstermostat

Rumstermostat för trådbundet Standard system. Termostaten är avsedd för individuell reglering av golvvärmesystem i enskilda rum.

Rumstermostat Standard används ihop med trådbunden kopplingsbox Standard och ställdon för 24V. Termostaten är mycket lätt att manövrera och kan ställas in på önskad rumstemperatur mellan 6 – 30°C. Max- och min temperatur kan begränsas på ett enkelt sätt. Termostaten finns också för så kallad ”offentlig miljö”.  Som tillbehör finns golvgivare som enkelt kopplas till rumstermostaten.

BRUKSANVISNING
Rumstermostaten skruvas upp på väggen med bifogade skruvar. Därefter kopplas termostaten in i kopplingsboxen enligt kopplingsschema. Använd 3-ledad kabel för 24V. Max- och min temperatur kan begränsas inuti termostaten.

Trådbunden kopplingsbox

Kopplingsbox för tråddraget standard system. Kopplingsboxen har inbyggd Trafo och kan användas till 10 rumstermostater och 10 ställmotorer 24V.

Kopplingsbox Standard används ihop med tråddragen rumstermostat Standard och ställdon för 24V. Kopplingsboxen styr golvvärmefördelarens ventiler så att dem öppnas och stängs efter respektive rums värmebehov.

BRUKSANVISNING
Kopplingsbox Standard kopplas in med stickkontakt i 230V/50Hz. Kopplingsboxen har en inbygd transformator 230V/24V vilket gör att termostat 24V samt ställdon 24V kan användas. Kopplingsboxen har 2 stycken potentionalfria reläer för kontroll av cirkulationspump samt panna/värmepump. Kopplingsboxen skruvas fast på vägg alternativt inuti fördelarskåp.

Golvgivare

Golvgivare används för att mäta golvtemperaturen i golvvärmesystem.

Golvgivaren kopplas till rumstermostaten och dras ned i golvet inuti ett skyddsrör. Golvgivaren används där önskemål finns om att kunna mäta och styra rummet med hänsyn till golvtemperaturen istället för termostatens inbyggda rumsgivare som vanligtvis används

Ställdon

Ställdon för golvvärmesystem 24V. Ställdon arbetar enligt principen om termisk expansion för att påverka ventilens spindel. Ställdonen är utrustade med en visuell lägesindikator som visar om ventilen är öppen eller stängd.

Ställdon används för att öppna/stänga ventilerna på golvvärmefördelaren och/eller fördelarventil. Ställdonen är för 24V och i utförande strömlöst stängd (NC). Detta innebär att ställdonet stänger ventilen om den inte får någon spänning. Ställdonet har en inbyggd fjäder och är utrustad med en öppen ring för att hålla fjädern i sitt spända läge när motorn monteras på golvvärmefördelaren eller på fördelarventilen. När ställdonet är monterad tas den öppna ringen bort och motorns fjäder driver ventilspindeln nedåt och stänger ventilen. När ställdonet får spänning trycker vaxpatronen mot fjädern och öppnar ventilen. Ställdonet har indikering som visar om ventilen är öppen eller stängd.

MONTERINGSANVISNING

  • Ställdonet monteras på golvvärmefördelaren eller fördelarventil genom att skruva på den med handkraft.
  • Observera att ha den öppna ringen kvar på ställdonet vid montering och avlägsna den efter montering.
  • Inkoppling i kopplingsbox Standard se schema:

Vad säger våra kunder?

Scroll to Top